A A A

Rypák Roku

Rypák roku se uděluje tomu kdo po celý rok rýpe do všeho a všude. Neustále je nespokojen se vším proti všemu protestuje zkrátka je to rypák. A proto ho každo ročně odměňujeme tím to titulem " RYPÁK ROKU "

 

Vyhlášení clubové ankety „ RYPÁK ROKU „

Rypáka roku –

Tento nevšedně zdatný rybář „ což dokázal i v minulosti ? „ se nevšedním způsobem stará o rozšíření popularity našeho clubu v očích široké veřejnosti.

Bohužel několik :

Jeho nekontrolovaných rýpavých výpadů na všechno co v clubu proběhlo anebo proběhne, nás nutí abychom tento titul právě udělili jemu.

Je to rybář kterému nikdy nic nevadí, jenom se ptá proč jste je ale....... Snaží se zamaskovat svojí dovednost, nás neošálí a jeho dobrých vlastností si vážíme a nedostatky a nedostatky máme všichni.

A přitom by měl při pohledu na získanou trofej svoje nedostatky co nejdříve odstranit. Má na to jenom jeden rok

Rýpat by měl jenom do hnoje aby získal hnojáky na ryby.

Nominovaných na tuto nevšední cenu bylo mnohem více ale výše bodů rozhodla.

 

 

 

 

 

 

J.Klein 2006 a 2012, 2014

J.Klein 2006 a 2012, 2014

K.Ečer  2007- 8

K.Ečer 2007- 8

S:Mlčoch 2009

S:Mlčoch 2009

J.Šlechta 2010-11  2016-17-19

J.Šlechta 2010-11 2016-17-19

J.Klein 2013

J.Klein 2013

M.Rais 2015

M.Rais 2015

J. Lexa  2018

J. Lexa 2018