A A A

Podmínky členství

 

 

Fischstar club

 

Podmínky členství a pravidla clubu

 

Členem clubu je možné se státi pouze po absolvování rybářských závodů

o titul „ Pán mistr rybář „ a nesmí skončit na posledním místě.

Do této doby je veden jako příznivec clubu s titulem:

„ Packal čekatel „

 

Clubové hodnocení členstva:

Rybářské tituly:

 

a) Packal čekatel - bez označení

b) Rybář packal - bílý proužek

c) Rybář teoretik - zelený proužek

d) Rybář praktik - červený proužek

e) Pan rybář - zlatý proužek

f) Pan Mistr Rybář - vítěz clubových závodů

 

Všichni členové se honosí titulem „Rybář packal „ získání vyššího titulu je podmíněno

splněním stanovených tabulek.

Být pasován do vyššího titulu na jedné z následujicích slezin clubu a to patřičným křestem

vodním možno i jiným.

Ulovení ryb musí být prokazatelně dokladováno – foto - metr – svědek. Je povolená jen

rybářská latina.

Získání titulu „ Pan Mistr Rybář „ je podmíněno vítěztvím ve stejno jmených závodech.

Propagace clubu:

Každý člen clubu se zavazuje svým nevšedním uměním reperzentovat club doma i v zahraničí.Nosit clubové označení „ clubový znak „

 

Ulovením trofejní ryby,může být odměněno vyšším titulem ale až po odsouhlasení

členy clubu.Uznávájí se všechny ryby ulovené na planetě země,z jiných planet pouze po

odsouhlasení členy clubu.

Plnění hodnostních titulů je limitováno jednou rybářskou sezonou,ulovené ryby není možno přesouvat a sčítat v následné rybářské sezoně.viz tab.č.1

 

Titulně nižší hodnost je podřízená hodnosti vyšší se všemi poctami.Hodnostně nižší rybář

je povinen a nedkladně plnit přání a rozmary lépe disponovaného kolegy.

Samozřejmostí je je laskání travicího traktu co do jídla a pití či ulehčení namáhavé činnosti

rybáře.Prokázání přestupku bude kárnou komisí potrestáno,odporovat tomuto článku může

jenom prezident clubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení ligy clubu:

 

Členové jsou zařazeni do jediné ligy,tam se hodnotí od prvního místa do posledního.

První tři obdrží věcnou cenu,poslední dostane titul „Dřevák roku“

viz.tab.č.2

 

Neúčast na clubových závodech bude posuzováno jako neúcta k ostatním členům a bude

postižená polaskáním trávicího ústrojí členstva.

Ani „ smrt „ neomlouvá pouze polaskání trávicího traktu členstva,může zmírnit pohromu.

Clubové sleziny se konají každý první pátek v měsíci,v zimním období dvakrát do měsíce

nebo dle potřeb clubu.

Začínáme vždy v 18.°° hodin

 

Jsem poctěn státi se členem „ Fischstar clubu „ a na svou rybářskou latinu slibuji

si tu to čest zasloužit.

 

 

 

 

 

 

--------------------------- -----------------------------

Za vedení clubu víceprezident

V.Majoroš

 

 

 

Motto clubu : „ Čas strávený na rybách se nezapočítává do života „

 

„ Není důležité se účastnit ale zvítězit „

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha tabulka č.1/č.2

 

 

K získání jednotlivých titulů je nutné ulovení těchto ryb.

 

 

Druh ryby

cm/1bod

cm/2body

cm/3body

K získání titulu je třeba ulovení

Teoretik 3ks

Praktik 4 ks

Pan rybář 5 ks

Amur bílý

55

65

75

Bolen dravý

45

50

55

Candát obecný

45

60

70

Cejn velký

25

30

35

Jelec jesen

25

30

35

Jelec tloušť

30

35

45

Kapr obecný

40

50

60

Karas obecný

20

25

30

Lín obecný

25

30

40

Lipan podhorní

30

35

40

Mník jednovousí

35

45

55

Okoun říční

25

30

35

Ostroretka

30

35

45

Parma obecná

40

45

55

Plotice obecná

20

25

35

Podoustev

30

35

45

Pstruh obecný

26

32

40

Pstruh duhový

26

32

40

Síh marena

30

35

45

Siven americký

25

30

40

Sumec velký

90

100

110

Štika obecná

60

70

80

Úhoř říční

50

60

70

 

 

Hodnověrnost a jakékoliv pochybnosti sleduje pověřený člen clubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky členství a pravidla clubu.

 

Jsem si přečetl a souhlasím

GURIN Ondrej --------------------------------------------------

LEXA Josef --------------------------------------------------

MACHATÝ Miloslav --------------------------------------------------

MAJOROŠ Vojtěch --------------------------------------------------

RAIS Martin --------------------------------------------------

ŠLECHTA Jiří --------------------------------------------------

ŠLECHTA David --------------------------------------------------

ŠLECHTA  Filip...............................................................

STEJSKAL  Roman.......................................................................