A A A

Hymna clubu

1.   Taváryšči - pryjecháli kambajny  - Urááááá

no ani něžnut   -   Oj, oj, oj

ani charašo strilájut   -   Urááááá


2.   Taváryšči - pryvjozli prezervativy   - Urááááá

no ony rozervanyje  -  Oj, oj, oj

prezervativy možno zaštopkovať   -   Urááááá


3. Taváryšči - pryjechali Amerikanci   -   Urááááá

no aniiperialisti - Oj, oj, oj

no ani pryvjozli whisky   -   Urááááá


4.   Taváryšči - pryvjozli gytary   -    Urááááá

no u nich nět struny   -   Oj, oj, oj

no ani dělajut ratatatata   -   Urááááá

 

5. Taváryšči - Pryjechali děvočky   -   Urááááá

no ani sifilitičnoje - Oj, oj, oj

syfilisa možno ulejčit penicilinom - Urááááá

 

6.    Taváryšči - pryjechali báryšni   -   Urááááá

ani prostitutky u nich filcky   -   Oj, oj, oj

na filcky očeň charošij DDT   -    Urááááá

 


7.    Taváryšči - V Rosiju pryjechali cigani   -   Urááááá

no ani u nas chočet žiť - Oj, oj, oj

ani v sankach bežájut kak soby - Urááááá

 

8. Taváryšči - pryjechali tanky   - Urááááá

no ani nestrelajut   - Oj, oj, oj

kanony možno popravljať - Urááááá

 

9. Taváryšči - Čiňany uže na Jupitěre   - Urááááá

ani tam skoroje kak naši molodci   -  Oj, oj, oj

no ani tam uže vsjo - Urááááá

 

10. Taváryšči - Lenin povstal z mjortvych   -   Urááááá

budět novaja okťjabrčekaja revolucia   -   Oj, oj, oj

no kanon na Aurore uže něstrylájut - Urááááá

 

11.   Taváryšči - pryjechali atomovije karabli   -    Urááááá

no u nich v reaktorach nět urana - Oj, oj, oj

uran mi pokradněme v Jachymove - Urááááá

 

12.   Taváryšči - pryvjozli očeň charošije papirosy   -   Urááááá

No ani Amerikanskoje   -   Oj, oj, oj

Amerikánci uže naši druzjyja   -    Urááááá

 

13. Taváryšči - na bereg vychadila Katuša   - Urááááá

praplily tumány nad rekoj - Oj, oj, oj

no my jebeme tumány, aj Katušu   -   Urááááá

 

14. Taváryšči - prašol k nam Pavka Korčagin   -   Urááááá

no on balšij komunista - Oj, oj, oj

no an priňjos pjať butělek vodky - Urááááá

 

15. Taváryšči - bělogvardijci uchvatili taváryšča Stálina   -   Urááááá

no an jim uběžál - Oj, oj, oj

no ani jevo chytili jiščo raz   - Urááááá

 

16. Taváryšči - z Čechoslovakie provjozly avtomobily   -   Urááááá

no unich nět motorov   - Oj, oj, oj

ale možno ich tahať za korovoj   -   Urááááá